Ö

HAKKIMIZDA


ÜLKEM BAŞ
Avukat Arabulucu

1968 yılında Yalvaç'ta dünyaya gelen Ülkem Baş, 1989 yılında Kara Harp Okulundan Piyade Teğmen rütbesi ile mezun olmuş, 1999 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. TSK bünyesinde ağırlıklı olarak operasyonel birliklerde Tim, Takım ve Bölük Komutanlıkları yaptıktan sonra, gururla sürdürdüğü askerlik mesleğinden 2005 yılında istifa ederek ayrılmış, 2006 yılında Avukatlığa, 2013 yılında Arabuluculuğa başlamış, 2015 yılında Adalet Bakanlığınca "Arabulucu Eğiticisi" olarak akredite edilmiştir. Evli, iki çocuk babası ve Gökberk'in dedesidir.

gym

PRENSİBİMİZ


Ofisimiz, hizmet sunduğu kişilere karşı şeffaf ve kuvvetli iletişim ile gelişmeleri arzu edilen yer ve zamanda aktarmayı kendisine düstur edinmiştir.

ALANLAR

AVUKATLIK

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru

İdari Yargılama

Aile hukuku

Sağlık hukuku

Fikri ve sınai haklar hukuku

Enerji hukuku

Tazminat hukuku

Şirket vekilliği.

ARABULUCULUK

Aile hukuku

İşçi - işveren uyuşmazlıkları

İş kazası

Ticaret hukuku

Enerji hukuku

Sağlık hukuku

Fikri ve sınai haklar hukuku

Her türlü alacak ve borç ilişkisi