Avukatlık - Arabuluculuk
Hero Image
Image

Ülkem Baş

Avukat Arabulucu

1968 yılında Yalvaç'ta dünyaya gelen Ülkem Baş, 1989 yılında Kara Harp Okulundan Piyade Teğmen rütbesi ile mezun olmuş, 1999 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. TSK bünyesinde ağırlıklı olarak operasyonel birliklerde Tim, Takım ve Bölük Komutanlıkları yaptıktan sonra, gururla sürdürdüğü askerlik mesleğinden 2005 yılında istifa ederek ayrılmış, 2006 yılında Avukatlığa, 2013 yılında Arabuluculuğa başlamış, 2015 yılında Adalet Bakanlığınca "Arabulucu Eğiticisi" olarak akredite edilmiştir. Evli, iki çocuk babası ve Gökberk'in dedesidir.

VERİLEN HİZMETLER

Çalışma Alanları

Image

Avukatlık Hizmetleri

Bireysel Başvuru

İdari Yargılama

Aile Hukuku

Sağlık Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Enerji Hukuku

Tazminat Hukuku

Image

Arabuluculuk Hizmetleri

Aile Hukuku

İşçi-İşveren Uyuşmzalıkları

İş Kazası

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Enerji Hukuku

Ticaret Hukuku

Sağlık Hukuku

Image

Kurumsal Danışmanlık

Şirket avukatlığında veya bir diğer adıyla hukuk müşavirliğinde amaç müvekkil şirketlere düzgün bir hukuki alt zemin hazırlanmasıdır. Dolayısı ile işin odak noktası salt süregelen davaların takibi değil, henüz uyuşmazlık meydana gelmeden önleyici tedbirler alınarak uyuşmazlıkların en aza indirilmesi olmalıdır. Bu gaye için esasen hem şirkete hem de şirket avukatına eşit oranda sorumluluk düşmektedir.

Image

İnceleme - Araştırma

Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür.

Faaliyetler

Haber- Program ve Eser

Image

Makale ve Haberler

  • Okuyunuz
  • Image

    Adım Adım Arabuluculuk

  • Kitabı Görüntüleyiniz
  • Image

    Programlar

  • İzleyiniz